ดู: 6342|ตอบกลับ: 3

TRIP ออกหน่วยทันตกรรม พอ.สว. แม่สะเรียง-อมก๋อย (13-20 กุมภาพันธ์ 2558)

[คัดลอกลิงก์]
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kratingtone เมื่อ 2015-8-1 13:29

ออกหน่วยทันตกรรม พอ.สว.  แม่สะเรียง-อมก๋อย 2558   
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กับมูลนิธิ พอ.สว.  (13-20 กุมภาพันธ์ 2558)
พื้นที่ บ้านนทีผาแหล่ , มอโพทะ , สะเรเดคี  , โอโลคีบน  และ คะเนจือคี  ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
บ้าน บราเด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ แม่ฟ้าหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

KTT-PMMV-2528_001.JPG
KTT-PMMV-2528_002.JPG
KTT-PMMV-2528_003.JPG
KTT-PMMV-2528_004.JPG
KTT-PMMV-2528_005.JPG
KTT-PMMV-2528_006.JPG
KTT-PMMV-2528_007.JPG
KTT-PMMV-2528_008.JPG
KTT-PMMV-2528_009.JPG
KTT-PMMV-2528_010.JPG
KTT-PMMV-2528_011.JPG
KTT-PMMV-2528_012.JPG
KTT-PMMV-2528_013.JPG
KTT-PMMV-2528_014.JPG
KTT-PMMV-2528_015.JPG
KTT-PMMV-2528_016.JPG
KTT-PMMV-2528_017.JPG
KTT-PMMV-2528_018.JPG
KTT-PMMV-2528_019.JPG
KTT-PMMV-2528_020.JPG
KTT-PMMV-2528_021.JPG
KTT-PMMV-2528_022.JPG
KTT-PMMV-2528_023.JPG
KTT-PMMV-2528_024.JPG
KTT-PMMV-2528_025.JPG
KTT-PMMV-2528_026.JPG
KTT-PMMV-2528_027.JPG
KTT-PMMV-2528_028.JPG
KTT-PMMV-2528_029.JPG
KTT-PMMV-2528_031.JPG
KTT-PMMV-2528_032.JPG
KTT-PMMV-2528_033.JPG
KTT-PMMV-2528_034.JPG
KTT-PMMV-2528_035.JPG
KTT-PMMV-2528_036.JPG
KTT-PMMV-2528_037.JPG
KTT-PMMV-2528_038.JPG
KTT-PMMV-2528_039.JPG
KTT-PMMV-2528_040.JPG
KTT-PMMV-2528_041.JPG
KTT-PMMV-2528_042.JPG
KTT-PMMV-2528_043.JPG
KTT-PMMV-2528_044.JPG
KTT-PMMV-2528_045.JPG
KTT-PMMV-2528_046.JPG
KTT-PMMV-2528_047.JPG
KTT-PMMV-2528_048.JPG
KTT-PMMV-2528_049.JPG
KTT-PMMV-2528_050.JPG
KTT-PMMV-2528_051.JPG
KTT-PMMV-2528_052.JPG
KTT-PMMV-2528_053.JPG
KTT-PMMV-2528_054.JPG
KTT-PMMV-2528_055.JPG
KTT-PMMV-2528_056.JPG
KTT-PMMV-2528_057.JPG
KTT-PMMV-2528_058.JPG
KTT-PMMV-2528_059.JPG
KTT-PMMV-2528_060.JPG
KTT-PMMV-2528_061.JPG
KTT-PMMV-2528_062.JPG
KTT-PMMV-2528_063.JPG
KTT-PMMV-2528_064.JPG
KTT-PMMV-2528_065.JPG
KTT-PMMV-2528_066.JPG
KTT-PMMV-2528_067.JPG
KTT-PMMV-2528_068.JPG
KTT-PMMV-2528_069.JPG
KTT-PMMV-2528_070.JPG
KTT-PMMV-2528_071.JPG
KTT-PMMV-2528_072.JPG
KTT-PMMV-2528_073.JPG
KTT-PMMV-2528_074.JPG
KTT-PMMV-2528_075.JPG
KTT-PMMV-2528_076.JPG
KTT-PMMV-2528_077.JPG
KTT-PMMV-2528_078.JPG
KTT-PMMV-2528_079.JPG
KTT-PMMV-2528_080.JPG
KTT-PMMV-2528_081.JPG
KTT-PMMV-2528_082.JPG
KTT-PMMV-2528_083.JPG
KTT-PMMV-2528_084.JPG
KTT-PMMV-2528_085.JPG
KTT-PMMV-2528_086.JPG
KTT-PMMV-2528_087.JPG
KTT-PMMV-2528_088.JPG
KTT-PMMV-2528_089.JPG
KTT-PMMV-2528_090.JPG
KTT-PMMV-2528_091.JPG
KTT-PMMV-2528_092.JPG
KTT-PMMV-2528_093.JPG
KTT-PMMV-2528_094.JPG
KTT-PMMV-2528_095.JPG
KTT-PMMV-2528_096.JPG
KTT-PMMV-2528_097.JPG
KTT-PMMV-2528_098.JPG
KTT-PMMV-2528_099.JPG
KTT-PMMV-2528_100.JPG
KTT-PMMV-2528_101.JPG
KTT-PMMV-2528_102.JPG
KTT-PMMV-2528_103.JPG
KTT-PMMV-2528_104.JPG
KTT-PMMV-2528_105.JPG
KTT-PMMV-2528_106.JPG
KTT-PMMV-2528_107.JPG
KTT-PMMV-2528_108.JPG
KTT-PMMV-2528_109.JPG
KTT-PMMV-2528_110.JPG
KTT-PMMV-2528_111.JPG
KTT-PMMV-2528_112.JPG
KTT-PMMV-2528_113.JPG
KTT-PMMV-2528_114.JPG
KTT-PMMV-2528_115.JPG
KTT-PMMV-2528_116.JPG
KTT-PMMV-2528_117.JPG
KTT-PMMV-2528_118.JPG
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-7-30 22:53:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kratingtone เมื่อ 2015-8-1 13:26

ออกหน่วยทันตกรรม พอ.สว.  แม่สะเรียง-อมก๋อย 2558

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กับมูลนิธิ พอ.สว.  (13-20 กุมภาพันธ์ 2558)
พื้นที่ บ้านนทีผาแหล่ , มอโพทะ , สะเรเดคี  , โอโลคีบน  และ คะเนจือคี  ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
บ้าน บราเด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ แม่ฟ้าหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
IMG_3252_resize.JPG
IMG_3253.JPG
IMG_3254.JPG
IMG_3256.JPG
IMG_3257.JPG
IMG_3258.JPG
IMG_3259.JPG
IMG_3260.JPG
IMG_3261_resize.JPG
IMG_3262.JPG
IMG_3263.JPG
IMG_3264.JPG
IMG_3265.JPG
IMG_3266.JPG
IMG_3267.JPG
IMG_3268.JPG
IMG_3269.JPG
IMG_3271.JPG
IMG_3272.JPG
IMG_3273.JPG
IMG_3274.JPG
IMG_3276.JPG
IMG_3277.JPG
IMG_3278.JPG
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-8-1 12:15:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kratingtone เมื่อ 2015-8-1 12:21

ภาพ Panorama
Panorama_02.JPG
Panorama_01_resize.JPG
Panorama_03_resize.JPG
Panorama_04_resize.JPG
Panorama_05_resize.JPG
Panorama_06_resize.JPG
Panorama_07_resize.JPG
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-8-1 13:21:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด
รวมภาพจาก Facebook รวม หลายๆท่าน
18420_906293172725579_9085709643504165880_n.jpg
603836_10153344744531754_8852242613916804336_n.jpg
603836_10153353669891754_193797166332615626_n.jpg
988949_10153385192556754_8529742313735203910_n.jpg
1489098_10153353669801754_1506809571783999327_n.jpg
1509747_10153337042831754_5478977976784043861_n.jpg
1509791_10153355823371754_7558854865116134246_n.jpg
1513779_933818379996469_4793949927260547317_n.jpg
1535044_10153378498371754_5999420248563291947_n.jpg
1555391_10153344617746754_3994824098934777309_n.jpg
1654423_10153355858871754_5545607115697798538_n.jpg
1799979_915785968442966_4677907823340203871_o.jpg
1924979_10153344745001754_4832466225834391222_n.jpg
1960834_915786088442954_317464520907955786_o.jpg
10168141_10155161992835567_4648043814811541642_n.jpg
10347811_10153385191281754_8543349510932631319_n.jpg
10360844_10153350644536754_8866366282183469670_n.jpg
10370975_10203661173275058_5743357255594645358_n.jpg
10386369_10153350644211754_229002290214038930_n.jpg
10391412_10153378503446754_8252467451701805313_n.jpg
10392391_10203696037746648_5756719230931363653_n.jpg
10408516_10153375563926754_6133561771069846529_n.jpg
10408841_10153375564856754_2746373620171814882_n.jpg
10425457_10153344645036754_8669818275083087932_n.jpg
10428416_10153350645061754_7313071931832698423_n.jpg
10429452_942170842494556_2783721864607056994_n.jpg
10444770_10153344645191754_5498399846957007236_n.jpg
10480131_10203738596650594_6535366935123533846_n.jpg
10488396_10153337050601754_4303343266866480684_n.jpg
10543068_10153378504636754_4162073182946748567_n.jpg
10547687_10153353669966754_5313161862990754784_n.jpg
10636245_10153355858236754_2329858286644883326_n.jpg
10676343_10153375566156754_2540406424887404650_n.jpg
10689494_10153344744566754_4653277012128067197_n.jpg
10711117_915776268443936_1498433837218407278_n.jpg
10801772_10153385192941754_9177637801326942236_n.jpg
10922595_10153378504266754_8229404622661218636_n.jpg
10923267_10153792297686754_1438313470640309846_n.jpg
10930866_10153355823081754_8073099549919090669_n.jpg
10953375_10153355824101754_5026035453733475616_n.jpg
10959628_10203675084622833_7130702123708818654_n.jpg
10968338_10153337042541754_4674045672825832811_n.jpg
10984128_1043952908965011_3965192852560261630_n.jpg
10986898_10153337067996754_1337175291357717894_n.jpg
10987338_10153344577581754_4446952613482352036_n.jpg
10990861_10203673202615784_8783693849004677970_n.jpg
10991080_10203663780420235_6160841885927125837_n.jpg
10991112_10155161992200567_569460323418105504_n.jpg
10996271_10153375565816754_8358262596259248612_n.jpg
10996507_10153337042261754_274044529394680821_n.jpg
10997485_10153344618206754_7110316874236030295_n.jpg
10999323_10153344577126754_3720278760426418350_n.jpg
11004363_843089899063775_439994020_n.jpg
11004710_843197835719648_1661180420_n.jpg
11011640_10153348407151754_7460347282610371414_n.jpg
11014718_843089949063770_852132520_n.jpg
11016086_911653642219472_5250769806710475803_n.jpg
11016795_10153344744521754_7949330578132483684_n.jpg
11017117_10153353670326754_5902386578710697206_n.jpg
11017665_10153337067841754_949747658370604788_n.jpg
11018135_10153355823031754_4688224527190000853_n.jpg
11018175_10153344645196754_7543092359081832245_n.jpg
11018308_10153355824036754_6743297662047949475_n.jpg
11018852_10153345692196754_924832929034652205_n.jpg
11018899_10153348407136754_8665218527865294654_n.jpg
11021133_10153345692576754_4677068589753149856_n.jpg
11021146_10153344744911754_4444684289508007880_n.jpg
11021146_10153348408426754_5922795299556536502_n.jpg
11021152_10153344796626754_5423291472258441729_n.jpg
11022412_10153350645421754_6573409542238011505_n.jpg
11024754_915776195110610_507524283334061871_o.jpg
11025114_10153344645351754_1956173716923174792_n.jpg
11025158_10153355824176754_5591042521589335642_n.jpg
11025164_10153344618106754_2577840387915936953_n.jpg
11025654_10153344577141754_7573296378251525611_n.jpg
11025825_10153353671916754_2818268077671494262_n.jpg
11026097_933817986663175_1296112047866403237_n.jpg
11026236_10153337067946754_6335948208274179093_n.jpg
11027520_983571461664416_7874507027444407515_n.jpg
11029551_10203684437616652_1020028890774739374_n.jpg
11031914_10153344617731754_3908246877492111195_n.jpg
11034225_10153350644761754_540526565767606230_n.jpg
11034905_10153344577081754_1010817528270698113_n.jpg
11037333_10153353671636754_9085588323029692916_n.jpg
11038741_10153378496291754_6117365257671592081_n.jpg
11038932_10153344817776754_6199692331430860487_n.jpg
11041706_10153375564286754_8052064981789029347_n.jpg
11041718_10153344796831754_2546170205396713587_n.jpg
11041797_10153344578121754_558313098884653063_n.jpg
11042949_915776048443958_6404416686221607762_n.jpg
11042994_10153353671036754_2812223303763639836_n.jpg
11043010_10153353672431754_4961882108361928346_n.jpg
11043041_933817656663208_1769837346259606172_n.jpg
11043048_10153344796636754_5695663061438710991_n.jpg
11043055_10153369716936754_5304963322738715974_n.jpg
11043116_914125191942377_1429255967281820608_n.jpg
11043240_10153355823036754_8665231169257763342_n.jpg
11044497_10153353670646754_4789017971943751489_n.jpg
11044589_10153385192261754_5719769824315590617_n.jpg
11046178_915776151777281_2373030188768024272_o.jpg
11046193_10153378498256754_196756828356718594_n.jpg
11046617_915776305110599_414695633140367763_n.jpg
11046617_10153385191501754_7833544447752472389_n.jpg
11046732_10153369717206754_4179617348056771457_n.jpg
11050270_10153355823731754_4663900550250273741_n.jpg
11050293_10153385191951754_4501015922639885549_n.jpg
11054446_10153355858866754_4400652178359851918_n.jpg
11054494_10153355823666754_5478481089511157178_n.jpg
11056438_915776095110620_3778567042398295068_o.jpg
11059657_10153378501421754_1387541838725158543_n.jpg
11059785_10153504221751754_5024858334146655507_n.jpg
11062055_10153385192721754_7857891511454980209_n.jpg
11062102_10153378502036754_5378138758413323179_n.jpg
11070084_915786165109613_3523289877872825725_o.jpg
11082315_919843684703861_1554628414927675196_o.jpg
11234818_10153789583346754_2769929435297728575_n.jpg
11667328_10153798546361754_7702533347246167846_n.jpg
11738030_10153795212561754_1281340344992884818_n.jpg
11755192_10153801733481754_117073141901351962_n.jpg
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | .

รายละเอียดเครดิต

ขึ้นไปด้านบน